http://bkbelgique4.be/Kui palju võib kohtutäitur palgast kinni pidada


kui palju võib kohtutäitur palgast kinni pidada

Küsimus: Kui palju võib kohtutäitur kinni pidada elatisraha ja kui palju peab vanemale endale elamiseks jääma? 24.05.2012 Nüüd, kui laste isa läks tööle ja sai palka, peeti tal mingi osa summast kinni st. võeti kohtutäituri poolt ära.

.

juku 21.05.2009 11:48 (12 aastat tagasi) . Palun abi. kas saaks linki, kust lugeda, mida ja kuipalju võib kohtutäitur kinni pidada ja kui palju peab kätte jääma minu palgast mulle, kui asi on elatise nõudes

.

Mul on küsimus kohtutäituri kohta. Tere! Pensionärilt peetakse pensioniameti kaudu kinni 20% võlga iga kuu. Nüüd soovib ta tööle minna. Kas kohtutäitur saab ka töötasust kinni pidada ja kui palju. Ütleme pensionär saab pensioni …

.

Kui laps nälga jääb, siis pole emal õigust ei last kasvatada, ammugi siis elatist saada. Palgast muide ei saa kinni pidada mitte keegi, ka isegi mitte kohtutäitur. Kohtutäitur saab kinnipidada tulu arvetelt. Teeb sama välja kui palgast kinnipidamine - töötasu arestimise akt või mis iganes see on.

.

Kui võlgnik on sõlminud maksegraafiku ning palunud igakuise osamakse pidada kinni otse töötasust, siis on võlgniku tööandja kohustatud igakuise osamakse kinni pidama võlgniku töötasust ning kandma kohtutäituri kontole igakuselt, olenemata kas võlgnikule väljamaksmiseks jääb seadusega sätestatud miinimum või mitte.

.

Juhul, kui inimese pangakontolt on arestiga maha läinud liialt suur summa, tuleks võlgnikul koheselt kohtutäituriga ühendust võtta. Kohtutäiturile tuleb sellest kolme tööpäeva jooksul alates raha kinnipidamisest vastava avaldusega teada anda, sest kohtutäitur hoiab raha kuni kolm tööpäeva ja seejärel kantakse raha võla sissenõudjale edasi.

.

Kui võlgniku sissetulek laekub arvelduskontole, mis on kohtutäituri poolt arestitud, võib võlgnik taotleda sissetuleku mittearestitava osa vabastamist. Teiste sõnadega, sõltumata sellest kas võlgnik saab oma töötasu sularahas või see kantakse arvelduskontole, mis on kohtutäituri poolt eelnevalt arestitud, peab võlgnik ...

.

Kohtutäitur ei viita nõudes mitte mingitele seadustele, lihtsalt saatis paberi, et tuleb kandeid tegema hakata. Kas keegi oskab konkreetselt vastata ka sellele, kas võlga VÕIB tagasi nõuda ka võlgnikult, kui ta on nõus maksma. Siis ei pea seda tegema tööandja.

.

Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära. Oluline on silmas pidada, et kohtutäitur ei näe, mille eest mingi summa Teie arvelduskontole on laekunud, seega kui mõni eelnimetatud summadest on kohtutäituri poolt siiski arestitud, võtke ühendust kohtutäituriga ning esitage talle vastavad tõendid.

.

Igatahes, kui Sul nüüd järgmisest palgast teatud summa tööandja poolt kinni peetakse ja kohtutäitur pole sinu kontot aresti alt vabastanud ja võtab ka sealt raha maha, siis pöördu kohe kohtutäituri poole (avaldus) ja las tööandja väljastab Sulle tõendi, et pidas selle summa kinni. Kui Sa lihtsalt ootama jääd, siis võtab see ...

.

Kui kohtutäitur on nõudnud suurema summa kinni pidamist, on tal ehk ebaõiged andmed Tie sissetuleku suuruse kohta. Igal juhul tuleb talle vastav avaldus esitada. Samuti tuleb avaldus esitada kohtutäiturile, kes on arestinud pangakonto, näidates ära millised sissetulekud panka laekuvad ja millises suuruses.

.

Sussi Vuu / Moderaator Postitusi: 123: Re:Sissetuleku arestimine/ elatisraha kinnipidamine - 14.03.2006 11:28 "seda kui palju kellegi palgast tuleb kinni pidada otsustab siiski kohus või kohtutäitur, mitte raamatupidaja." - nii see päriselt siiski ei ole. Loomulikult on kohtutäituri paber aluseks, aga seal on kirjas kogusumma ja edasi pigem see, kui palju EI tohi kinni pidada, mitte …

.

Kohtutäitur esitab nõudmised pangale ja pank arestib arve. Endale ja arvele peab jääma üks minimaalpalk ja see on hetkel 2690.- ja igale ülalpeetavale inimesele sama palju.Kui on kaks last ka veel, siis 8070.- kinni pidada ei tohi.See on täitevmenetluse seadustikus ees.

.

no ilmselt jah ei tohi ise muuta, kui kindel summa kirjas. Praegu nagunii tegeled ju detsembripalgaga alles. Mul on hoopis suurem üllatus, et äsja saabus täituri akt, kus on öeldud, et nüüd tuleb palgast kinni pidada nii, et kätte võib jätta ainult 140 euri, mis on toimetulekupiir.

.

Re:EI OSKA KONTEERIDA - 02.04.2007 11:16 Vaidlesin tol korral samuti vastu, sest harjumatu on töö juures midagi muud sissetulekuks pidada kui väljateenitud palka. Vanas palgaseaduses oli must-valgel kirjas palju palgast võib kinnipidamisi teha. Nüüd on palgaseaduses kirjas vaid, et uuri ise täitemenetluse seadustikust.

.

Selleks et leida maksimaalne summa, mida võib kinni pidada või arestida, on näiteks justiitsministeeriumi kodulehel vastavad valemid, mis aitavad seadust täita. Eelkõige on need olulised tööandjale, kui ta on saanud kohtutäiturilt või maksuhaldurilt nõude pidada töötaja palgast kinni tolle võlg või mõni tasumata trahv.

.

Kui palju saavad ettevõtted palgast seaduslikult kinni pidada? ... Kui palju ja millises järjekorras töötajalt sisse nõutakse, reguleerib Art. Vene Föderatsiooni töökoodeksi 138.Vastavalt selle reeglitele ei tohiks sissenõudmine ettevõtte kasuks ületada 20% tasudest. Lubatud on ka suured suurused, olenevalt alustest.

.

Kui saaks kinni pidada 20 protsenti töötasu alammäärast, võib eeldada, et kahe aastaga täidaksid Eesti kohtutäiturid riigi nõudeid 6 000 000 euro eest lisaks tavapärasele täitmisele. Kaasneks ka tuntav areng eranõuete sissenõudmisel (näiteks elatise nõudeid saaks võlgnikult u 40 euro võrra enam sisse nõuda, mis vähendaks ka ...

.

Kui kohtutäitur saadab tööandjale töötaja palga arestimise akti, peab tööandja hakkama arvutama, kui suur osa töötaja töötasust tuleb kinni pidada ning tegema ülekande kohtutäituri arvelduskontole. ... Sisuliselt võib öelda, et tööandja osutab kohtutäiturile arestimisakti alusel tasuta võla sissenõudmise teenust, ütleb koda ...

.

Kui töötajaid on palju, võib kinnipidamisega seostuv üsna töömahukaks kujuneda. Väikese töötasu korral kõike arestida või kinni pidada ei tohigi. Töötasu ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust …

.

Kui võlgnik on sõlminud maksegraafiku ning palunud igakuise osamakse pidada kinni otse töötasust, siis on võlgniku tööandja kohustatud igakuise osamakse kinni pidama võlgniku töötasust ning kandma kohtutäituri kontole igakuselt, olenemata kas võlgnikule väljamaksmiseks jääb seadusega sätestatud miinimum või mitte.

.

Kui võlgniku sissetulek laekub arvelduskontole, mis on kohtutäituri poolt arestitud, võib võlgnik taotleda sissetuleku mittearestitava osa vabastamist. Teiste sõnadega, sõltumata sellest kas võlgnik saab oma töötasu sularahas või see kantakse arvelduskontole, mis on kohtutäituri poolt eelnevalt arestitud, peab võlgnik ...

.

Kui palju saab tööandja palgast kinni pidada kui tahan katseajal päevapealt töölt lahkuda? Vastus: Töölepingu seaduse (TLS) § 85 lg 3 kohaselt loetakse töölepingu ülesütlemine korraliseks kui töötajal puudub erakorraliseks ülesütlemiseks alus või ta ei suuda seda tõendada. Seega, kui töötaja esitab ülesütlemisavalduse ...

.

Küsimus: Kas kohtutäitur võib kogu puhkusetasu kinni pidada? 15.07.2011. ... Täitemenetluse seadustiku paragrahv 133 sätestab: kui võlgniku kontole kantakse korraga enam kui ühe kuu sissetulek, on kohtutäitur kohustatud tühistama võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule iga ...

.

Lugeja küsib: Töötan kokana ühes toitlustusasutuses. Nädalavahetusel toimus minu poolt inimlik eksimine, kuna unustasin varem sulama pandud sügavkülmiku uuesti sisse lülitada ning külmikusse pandud toiduained sulasid üles. Tööandja leidis esmaspäeva hommikul riknenud toiduained ning lubas nende maksumuse palgapäeval minu töötasust kinni pidada.

.

Isa ei maksnud lapsele elatist ja esitasin täitemenetluse koos täitemenetlusaegse elatisabi nõude kohtutäituritele oktoobris. Nüüd märtsis (4 kuud hiljem) helistasin kohtutäiturile ja ütles, et lapse isa töökoht pidas kinni isa palgast 232 eurot ja teevad mulle kui lapse esindajale peale mahaarvestusi ülekande.

.

Palgast kinnipidamise alused, ulatus ja täpsem korraldus on sätestatud palgaseaduse §-des 36 ja 37 ning täitemenetluse seadustiku §-s 132. Palgaseadus sätestab, missugused summad võib töötaja palgast kinni pidada, ning täitemenetluse seadustik sätestab palgale sissenõude pööramise (s.o kinnipidamise) ulatuse.

.

palgast kahju kinnipidamine - 04.11.2008 20:50 kui palju võib viimase töökuu palgast ja lõpparvest (lahkub omal soovil) kinni pidada? Tegemist töödejuhatajaga, kes tekitas kahju. Ei kontrollinud tööliste tööd ja ei taganud objekti õigeaegset üleandmist.

.

Lugeja küsib: Töötan kokana ühes toitlustusasutuses. Nädalavahetusel toimus minu poolt inimlik eksimine, kuna unustasin varem sulama pandud sügavkülmiku uuesti sisse lülitada ning külmikusse pandud toiduained sulasid üles. Tööandja leidis esmaspäeva hommikul riknenud toiduained ning lubas nende maksumuse palgapäeval minu töötasust kinni pidada.

.

Kohtutäitur Terje Tšapise sõnul saab mehi maksma panna mitmeti. “Kui mees töötab, saab palgast kinni pidada, samuti pensionist. Kui mees ei reageeri täituri kutsetele, võib naise nõusolekul kontrollida tema vara. Tavaliselt …

kui koliksraivo kaer suurem kui elumis on maailmkui kiiresti tekib uus piim rindakuidas pahteldada kipsikus saab teha rohelist kaartimis vahe on cop ja scopkuidas arvutada võrdhaarse kolmnurga haaramis temperatuuril küpsetada piparkookekus saab internetis raamatuid lugeda

       

 
    � By Rafcorp
610
Bing Google