http://bkbelgique4.be/Kui siis koma


kui siis koma

Siis kui = siis, kui oli vaja, ei osanud tema kaasa mängida. Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu. Kui koma on nii järel, väljendatakse tegevusviisi, kui ees, siis tegevuse tagajärge. Vrd Tehke need tööd ära nii (kuidas?), et keegi ei näe. – Jooksime võidu, nii et lõpuks olid kõik higised.

.

Kui vähegi võimalik, siis jätan ma nii mõnegi asja elus koma peale. Sest koma annab võimaluse andestada, parandada, täiendada, liita. Elus on asju, mis nõuavad punkti. Aga ei tasu unustada, et miski ei ole lõplik enne, kui kõik on päriselt läbi. See on …

.

.

– Kui aadress on kohakäändes, siis koma ei ole: Tallinnas Sihi tänaval ~ tänavas. Kui aadressi osad on ühel real ja nimetavas käändes, siis pannakse koma: Sihi 33, Tallinn või Tallinn, Sihi 33. 2004-02-25 Tartus Supilinnas on komata. 2004-01-30

.

Kui koma taga on tegusõna, siis koma on ok. Isegi, kui koma taga tegusõna pole, kuid me mõistame, et seal peaks olema. Kui koma taga tegusõna pole (ega pole ka ette näha), siis koma ei panda ja on tegemist võrdlusega.

.

Aga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus. mulle meeldib see mantel nii musta kui ka valgena.

.

millal kui ette koma. millal käib kui ette koma, millal mitte? Hästi lihtsalt ära seletatuna kui-võrdluses ei ole kindlasti koma Elas muretult kui linnuke. Kui lauses järgneb kuile tegusõna, siis on kui ees koma tahtsin talle öelda, kui kena ta selles kleidis välja näeb, aga paraku oli …

.

Kui loetelu ees on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit.Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda. Kivid, traaditükid, kruvid, naelad – kogu see kraam oli Johannese lauasahtlis.

.

koma pannakse, kui rõhutatakse ühendi esimest sõna Näiteks: Ma lahkusin sellepärast, et mulle ei meeldinud see seltskond. kui ühendi esimest sõna ei rõhutata, siis koma ei panda sõnad nagu, kui, otsekui koma pannakse, kui sõna nagu esineb tähenduses näiteks

.

Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum. Seega ei saa ta seminarile tulla.

.

Koma aga oli niisama kadunud kui siis, kui ma eile kirjandit pidin kirjutama. Viimaks leidsin ta joonlaua tagant, kus ta vaikselt omaette muinasjutte luges. Ajasin Koma muinasjuttude kõrvalt oma vihikusse, sest teadagi tuleb enne töö ära teha ja alles siis lõbutseda. Siis aga läks alles pahanduseks. Esmalt sättis Koma end lause algusesse ...

.

Mäletan kui Marten Kuningas andis välja luulekogumiku “Sabata koma”. Siis mõtlesin küll, et mis jama see on. Sabata koma on ju punkt. Saba on koma juures väga oluline. Ilma sabata koma on sama vale nagu rihmikutega sokke kanda.

.

Käibemaks summast 328.248 ümardatult kahe kohani peale koma on 54.71 Veel mõned arvutuskäigud: käibemaksu leidmiseks korrutada summa (käibemaks/100)-ga. Näiteks kui summaks on 500 ja käibemaks on 20 protsenti, siis 500 x (20/100) = 100. käibemaksu leidmiseks summast käibemaksuga jagada (1+käibemaks/100)-ga ning käibemaks on summade vahe.

.

Koma aga oli niisama kadunud kui siis, kui ma eile kirjandit pidin kirjutama. Viimaks leidsin ta joonlaua tagant, kus ta vaikselt omaette muinasjutte luges. Ajasin Koma muinasjuttude kõrvalt oma vihikusse, sest teadagi tuleb enne töö ära teha ja alles siis lõbutseda. Siis aga läks alles pahanduseks. Esmalt sättis Koma end lause algusesse ...

.

Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum.

.

Niisiis võib sõnal kui olla lauses ka muid rolle, näiteks eraldada koos komaga pealauset ja osalauset. Tagasi võrdluse juurde. Koma tuleb siiski panna, kui võrdlus-kui järel on tegusõna. Kui lihtvõrdluse juures kiputakse koma panema, siis tegusõnaga võrdluse puhul kiputakse koma jällegi ära jätma, ja jälle viga majas.

.

Mäletan kui Marten Kuningas andis välja luulekogumiku “Sabata koma”. Siis mõtlesin küll, et mis jama see on. Sabata koma on ju punkt. Saba on koma juures väga oluline. Ilma sabata koma on sama vale nagu rihmikutega sokke kanda.

.

Ühend "juhul kui" ei vaja koma, kui sellega algav kõrvallause eelneb alistavale osalausele. Teie näites on vahetult alistav lause sõnaga "siis" algav osalause, nii et koma ei ole vajalik. 20. juuni 2005. Kuhu peaks järgmises lauses veel koma panema?

.

Kui arvule järgneb mõõtühik, siis kirjutatakse see alati lahku olenemata sellest, kas mõõtühik on sõnaga välja kirjutatud või lühendina. 3 liitrit, 7 kg, 15 m, 4 €, 2 sek Ilma tühikuta kirjutatakse alati protsendimärk ja kraadimärk (kui ei järgne Celsiuse tähist, sel …

.

Ma ei oska ette arvata, mida keelenõu ütleks, aga ma ei välista seda, et nad ütleksid, et kui jutt on täpsustusest artiklipealkirjas, siis koma ei pea tingimata panema. Artiklipealkiri ise on ju ka nähtav asi, mis siis, et see mujal näha ei ole.

.

Sidesõnad kui, nagu, kuni, otsekui lauses. Kui sidesõnad kui, nagu, kuni, otsekui alustavad osalauset, st neile järgneb öeldis, siis pannakse nende ette koma. Ta vaatas minu poole, nagu tahaks midagi öelda. Lihtlauses sõnade kui, nagu, kuni, otsekui ette koma ei panda. Ta vaatas minu poole nagu ehmunud lind. (võrdlus) 5.

.

Koma aeg saabub siis, kui tervitussõna järel soovime nimetada inimest või inimesi, kellele kirjutame. Koolist ehk mäletatakse, et see, keda-mida me nimetame, on üte, mis nõuab enda ette ja taha koma. Kuna pärast ütet lause ei jätku, jääb lõpukoma ära ja selle asemel pannakse taas tervitushüüumärk või mitte midagi.

.

Koma pannakse enamast ühendsidesõna ette. Näide: Mari tõstis käe, enne kui oli vastusele mõelda jõudnud. Kui ühendsidesõna esimest osa rõhutatakse, pannakse koma selle sõna järele. Näide: Ära tõsta kätt enne, kui oled vastusele mõelda jõudnud. Kui sidesõnadele nagu, otsekui, kui järgneb öeldis, siis pannakse sidesõna ette ...

.

Kui aga jõuluvana loeb oma tööjuhendist kinke anda mitte, kotti jätta, siis võibki ta ühe õhtu jooksul käia kasvõi kolm korda, aga kinke ei saa keegi ja rõõmsaks samuti mitte. Seega, koma on küll väike, aga tema jõud on suur nagu Aatomikul. Esmapilgul võib kirjavahemärkidest jõuliselt ja kehtestavalt mõjuda pigem punkt kui koma.

.

Kui mina kooli lõpetasin siis polnud mingeid tühikuid ! Koma käis kahe sõna vahele ja kõik .Nii,et mul po- hu . +4-22. ... Kui kasutada sõna “sorry”, siis selle kui tsitaatsõna peaks panema kaldkirja. Lühendid on nüüdsel ajal üldjuhul punktita, ...

.

Kui ime pole ime, mis ta siis on? Tere jumalime on lühenenud variant tervitusele vastamise vormelist Tere Jumala nimel.Just nõnda – sei gegrüßt in Gottes Namen – on sellele saksa vaste esitanud Anton Thor Helle oma 1732. aastal ilmunud grammatikale-sõnastikule lisatud dialoogides. Mõnes vanas tekstis on tere jumalime algupärasest järelosisest nimel …

.

Kui klaviatuuril oleks 2 TÜHIKUT, siis võiks saada PUNKTI ja KOMA nii, et neile klahvidele ei peakski vajutama; SEADETE alt võiks sisselülitada sellise funktsiooni, et kui vajutada kiiresti VASAKUT TÜHIKUT ja seejärel kohe PAREMAT TÜHIKUT, siis saadakse KOMA ja TÜHIK.

.

Õppimine. Kirjavahemärgid. Üte eraldatakse lausest komadega.. Lisand:. Lisand, mis on põhisõna ees, seda ei eraldata komaga.. Kui lisandit komaga ei eraldata.. Järellisand eraldatakse mõlemalt poolt komaga. Kui järellisand on omastavas käändes siis eest poolt komaga.. Olevas käändes järellisandile koma ei panda.

mis on ämmaemanduskuidas teha maasikat kaelaleenam kuikui sul on raske lyricsmis pangas on kõige kõrgem 12 kuu hoiusemäärkui kaua enneaegsega haiglaskuidas saada terapeudiksmis on liitlausekuidas teha ise majoneesikuidas saada üle kurbusest

       

 
    By Rafcorp
886
Bing Google