http://bkbelgique4.be/Mis on referaat


mis on referaatMis on referaat? Referaat on kokkuvõte mingist teemast. Selle kirjutamisel kasutatakse kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või Interneti lehekülgi. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist Internetist või raamatu ümberkirjutamist.. Mis on referaat? Referaat on mingi teema lühike kokkuvõte, mille tegemisel sa kasutad kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, õpikuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või internetilehekülgi. Referaat ei ole kirjand, milles võib kogu jutu kirjutada oma peast.. Mis on refereerimine Refereerimine on referaatide koostamise protsess. Sõnal referaat on mitmeid tähendusi. Referaat on levinud kirjaliku töö vorm õppeprotsessis.. MIS ON REFERAAT?Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse olemasolevate tekstide uurimisele. Alustekstide sisuantakse edasi lühidalt oma sõnadega. Hea referaat on sisukas, hea sõnastusega ja korrektselt vormistatud.Referaadi maht on kuni 10 lehekülge -1. - 3. kl ­ sisu min 2 lk; 4. - 6. kl - sisu min 3 lk, …. Referaadi koostamise juhend Mis on referaat? Referaat kokkuvõte mingist teemast. Selle kirjutamisel kasutatakse kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või interneti lehekülgi. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutam... Kirjandus - Keskkool 16. Mis asi on üldse referaat? juurdlev inimene 19. jaanuar 2005, kl 15.31. Olen ülikoolis, on sess, varsti lõppeb, vaja teha referaat, keskkoolis neid palju tehtud, juurdlemata eriti, kuidas ja miks. Nüüd pole hulka aega referaati kirjutanud ja hakkasin mõtlema, et ei teagi, mis on üldse referaat, milles seisneb referaadi headus.. mis on referaat? Ma olen nii kaua ülikoolis käinud ja nii "targaks" saanud, et enam sellist lihtsat asja ei oska. Ma tean, et referaadi puhul ei pea iga fakti ja mõttekäigu taga olema viide teaduslikule tööle, kus see on ära tõestatud, aga mis ja kuidas siis ikka olema peab??? Täitsa loll lugu aga tõesti ei oska.. . Kuidas koostada referaati? Millest alustada? Väga oluline on teema valik. Referaadi teema on tavaliselt ette antud ja algajal kirjutajal ei ole teema kohta oma arvamust. Kui aga on võimalik teema ise valida, tuleb kõigepealt lähtuda töö eesmärgist ja …. Referaat koosneb järgmistest osadest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, sisulised peatükid (nummerdatud), kokkuvõte, kasutatud materjalid, lisad. ... mis teemal töö on kirjutatud ja mida uuriti. Lühidalt tuleks esitada töö sisulises osas . 6 saadud peamised tulemused, järeldused, hinnangud, ettepanekud jne. .... Mis on referaat? Referaat on kokkuvõte mingist teemast. Selle kirjutamisel kasutatakse kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või interneti lehekülgi. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutamist.. Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, ülevaade mingist tööst või töödest. See on kokkuvõtlik terviktekst, mis hõlmab kõik olulise alustekstidest, kuid väldib teisejärgulisi üksikasju. Referaadi ülesandeks on koguda, süstematiseerida ja üldistada juba olemasolevat informatsiooni.. Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, ülevaade mingist tööst või töödest. See on kokkuvõtlik terviktekst, mis hõlmab kõik olulise alustekstidest, kuid väldib teisejärgulisi üksikasju. Referaadi ülesandeks on koguda, süstematiseerida ja üldistada juba olemasolevat informatsiooni.. Mis on referaat? Referaat on: kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest); kirjalike materjalide läbitöötamise tulemusena koostatud kirjalik kokkuvõte, mis väljendab teiste mõtteid. Referaadis on oluline info kogumine, selle üldistamine, ka korrektne kirjalik väljendusoskus ja õige vormistamine.. Mis on Referaat? Referaat on mingi teema kokkuvõtlik ülevaade. 2. Kui pikk on Referaat? Referaat on umbes 3-10 lehekülge pikk. Oleneb ka vanusest. 3. Kuidas valida referaadi teemat? Teema annab tavaliselt õpetaja või juhendaja. 4. Kui palju peab leidma materjali? Materjale peab olema rohkem kui referaati ise. Tavaliselt peab olema allikaid vähemalt 3 tükki …. Mis on referaat? Referaat on kokkuvõtlik tekst, mis annab ülevaate näiteks mõnest teemast, probleemist, sündmusest, isikust, teosest. Kirjutamisel kasutatakse kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või interneti lehekülgi. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist .... Title: MIS ON REFERAAT Author: krikson Last modified by: Anneken Rikk Created Date: 11/14/2013 5:56:00 AM Company: JWG Other titles: MIS ON REFERAAT MIS ON REFERAAT. Referaat islami kohta Autor: Reet Truverk 9. klass. 2 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. MIS ON ISLAM? 4 1.1. Islami algus 4 1.2. Islami levik 4 2. KORAAN 6 2.1. Mis on Koraan? 6 2.2. Fakte Koraanist 6 3. ISLAMI VIIS TUGISAMMAST 7 3.1. Usutunnistus 7 3.2. Palve 7 3.3. Toetus puudust kannatavatele 8 .... Referaat luuakse kindla struktuuri järgi (vt joonis 1). Vajaduse korral võib kasutatud allikate järele lisada ka lisad. Lisades saab esitada materjalid, mis täiendavad teema või probleemi esitust, kuid on liiga mahukad või ei sobi nende vorming töö põhiosasse lisamiseks.. Kui referaat on koostatud vaid ühe allika põhjal, siis peaks see kajastuma pealkirjas või sissejuhatuses. Viitamisel on omad kindlad reeglid, mis moodustavad viitamise süsteemi. Töö ulatuses peab olema viitamissüsteem ühtne. Viidata tuleb kõigi selliste seisukohtade allikatele, mis ei ole autori omad.. Referaat ülesehitus: Tiitelleht Sisukord Sissejuhatus Põhiosa Kokkuvõte Kasutatud allikate loetelu Lisad (fotod, skeemid, tabelid jms) « Previous | Next .... Referaat peab vastama teemale ja töö osad (peatükid) peavad teemat arendama ning vastama pealkirjadele, mis peavad olema selged ja täpselt sõnastatud. Referaadi struktuur on tavaliselt sisukord, sissejuhatus, peatükid ja/või alapeatükid, mille pealkirjad ei korda üldteemat, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu.. Antud referaat tugineb erinevatel allikatel nagu näiteks teadusartiklid, uudised ning ülikooli lõputöö. Kõik allikad on püütud valida nii, et need oleks võimalikult värsked ja ajakohased. Referaadi algusosas antakse ülevaade ümbrikupalgast üleüldiselt: Selle definitsioon, olemus ning mõju majandusele.. REFERAAT „Alaselja vaevused“ ... lihastega, mis hoiavad kehatüve käte liikumise ja raskuste tõstmise ajal stabiilses asendis. Just selles kihis paikneb lihas, mis keha püstiasendisse tõstab. Kõhulihaste toime on seljalihaste toimele vastupidine painutades keha ettepoole.. E-raamat ehk digiraamat on arvutivõrgu kaudu levitatav raamat, mis on loetav e-lugeri abil, samuti nutitelefoni ja arvuti ekraanil.. Raamatukogundusliku terminina on e-raamat litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu analoog.. Niisuguseid raamatuid saab osta, osa raamatuid ka …. Referaat registreeritud referaatide teemad ja tulemused ning varasemate referaatide näidised: 2020, 2019 ja 2018 nimekirjad.. Eksamile pääsemiseks on vaja kirjutada referaat ühest konkreetsest turvaaugust, mis annab 10% kursuse lõpphindest.Kuna teemad on üsna väikesed, siis on referaat individuaalne, mitte grupitöö.Referaat peab olema mingist konkreetsest …. Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik teaduslik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjandusallikate uurimisele. Referaadi eesmärgiks on süvendada õpilaste oskusi töötada erialase kirjandusega ning arendada väljendusoskust. Referaadis tuleb tuua eri autorite seisukohtade esitus ja võrdlus, ei eeldata uudsete …. REFERAAT . Sisemised tegevused, mis tagavad koolieelikute tähelepanu jaotumise ( Uurimustöö autorid : S. G. Jakobson ja N. M. Safonova) Ajakiri " Voprosõ psihologii 2000 nr. 6 Ealine ja pedagoogiline psühholoogia. Arvuti korpusest väljaspool paiknevaid seadmeid, mis on arvutiga mingil moel ühendatud ja mis on võimelised sellega suhtlema, nimetatakse arvuti välisseadmeteks. Algusesse Tarkvara Üldiselt mõeldakse tarkvara all kõiki arvutis olevaid programme. Programmiks nimetatakse käskude jada , mis kirjeldab samm-sammult, mida on vaja teha. Iga ...

kui beebi kukubmis on meditsiinjaak joala kui mind kutsud sakuidas keevitada traadigamis on retentsiooniaegkus kulgeb kuu akordidkui beebil tulevad hambadmis on motiivsaagu nüüd mis saab laulma hakkan mamis on luukala

       

 
    By Rafcorp
285
Bing Google