http://bkbelgique4.be/Samas kui koma


samas kui koma

Samas *kui puhul koma poleks. Ärgem pangempada (Pange)! "Kus" ees on alati koma, muidugi kui ta lause keskel on (mitte alguses). "Samas ruumis, kus eelmine aasta." Ei sõltu verbi olemasolust. ja sel teisel kommentaatoril on kah õigus.

.

Kui koma ei oleks, siis oleksid meie laused kirjutades väga teistsuguse tähendusega ning võib olla oleks ka lihtsam kirjutada. Ei peaks muretsema, kas panin koma õigesti või mitte. Aga samas on koma vaja, sest siis saame lausele õige mõtte anda.

.

Kui aga ükskõik väljendab seisundit, kuuludes pealause öeldise juurde, eraldatakse ta siduvast sõnast komaga. Vrd See on ikka nii, ükskõik mis ka ei juhtuks. Mul on ükskõik, kuhu ta läheb. Isegi kui, olgugi et, ainult et, vaevalt et, peaasi et, ilma et, mitte et kuuluvad sidendina kokku ning sidesõna et ja kui ette koma ei panda.

.

.

Kui ühendsidend on lause keskel, pannakse sellesse koma, nt Vaidlus lahendatakse kõrgema astme kohtus juhul, kui üks pooltest ei ole otsusega nõus. Sidendid isegi kui, olgugi et, ilma et, ainult et, vaevalt et, peaasi et jt kuuluvad kokku ning sõnade et ja kui ette koma ei panda, nt Isegi kui sa valetasid, oli see ilusaim asi, mida sel ...

.

Koma on kindlasti tarvilik juhtudel, kui järgnev täiend TÄP-SUSTAB sisuliselt eelnevat (see rühm mahub ühtlasi samaliigilise täiendi mõiste alla), nt mahukas, 21 numbrist koosnev kava (= mahukas, s.o 21 numbrist koosnev); väga lahja, 0,1% väetisela-hus (= väga lahja, st 0,1%). Koma on vaja ka siis, kui temast oleneb TÄHENDUS: ümmar-

.

“Muuks kui” ja “sama kui” on ju küll võrdlused, järelikult koma ei panda. “See pole muuks, kui kasutuseks”. Millega see võrdleb? Seal pole 2 asja, mida omavahel võrreldakse ja ma ei saa aru, et see on võrdlus. Tavaliselt oma vaistu põhjal sinna koma ei paneks, aga see on lihtsalt seepärast, et tundub nii, kui järel on liiga vähe teksti vms.

.

Ka siin tuleb panna koma, kui lausesse jätta sõnake on: "Magistrikraadiga lasteaiakasvataja kuupalk oleks sama suur, kui on kooliõpetaja miinimumtasu," selgitas Pikhof. Ja viimane näide, kus kui asemel on võrdlussõnaks nagu , mis muidugi ei muuda reeglit: " Ta veenab meid , et olukord planeedi kliimas pole sugugi nii roosiline nagu me ...

.

Pikemate lühendite puhul on koma siiski soovitatav. Nt Seistes kõrgel paekaldal(,) ei julgenud tüdruk alla vaadata. Hoolimata Venemaa halvast käitumisest(,) valitses Euroopa pealinnades veel mitu päeva pärast rahutusi vaikus. Kui lause selgus nõuab, tuleb kindlasti koma panna, nt Värv imendus kiiresti, laiali valgumata.

.

aga nüüd vastus teemaalgataja küsimusele: "nagu" ette ei pane sa koma siis, kui on tegemist VÕRDLUSEGA. sama reegel kehtib ka sõna "kui" kohta võrdluse kontekstis. näide nr 1: "Täpitriin on rumal nagu lauajalg ja edev nagu paabulind." - tegemist on võrdlusega, koma lauses ei kasuta.

.

millal kui ette koma. millal käib kui ette koma, millal mitte? Hästi lihtsalt ära seletatuna kui-võrdluses ei ole kindlasti koma Elas muretult kui linnuke. Kui lauses järgneb kuile tegusõna, siis on kui ees koma tahtsin talle öelda, kui kena ta selles kleidis välja näeb, aga paraku oli …

.

õppima, kui ka neil, kel ees riigieksamid või astumine kõrgkooli. (Õpe-tajate Leht 21.02.2003) Kui rinnastav sidesõna seob mitut sama astme kõrvallauset, siis tema ette koma ei panda. Karl ei saa korrapealt aru, kus ta viibib ja kas on hommik või õhtu. Oskan nimetada inimest, kes kiirust tõeliselt armastas ning kes teadis, miks ta seda ...

.

Samas öeldes: «Lahe, tänav suletud» võib koma kohale teha päris pika pausi, seda pikema, mida vähem lahe see tundub, et tänav on suletud. Et komareeglid selgeks saaksid, on loodud luuletusi ja sõnamänge, mille abil meelde jätta, et sest ja et ette käib alati koma, või et ja , ning , ega , ehk , või ja kui ka ette kunagi koma ei käi.

.

KOMA klahvi vajutatakse enamjaolt nimetissõrmega, kuna nii on väga mugav ja ainult siis kui nimetissõrme klahvidele: AÄÕÜ järgneb KOMA klahv, vajutatakse seda pikima sõrmega. Nii välditakse sama sõrmega kahte järiestikust vajutust.

.

Kui jüts paneb koma õigesse kohta, on tema mõistusega kõik korras. Ta saab hakkama muudegi asjadega, näiteks tunneb ära, milline on pea- ja milline kõrvallause, ning teab, et kõrvallause eraldatakse pealausest komaga. Keeletundlikul jütsil on selle kohta näide varuks: "ütle mulle, kes on su sõbrad, ja ma ütlen sulle, kes oled sina

.

Kui me tegeleme ehitamisega "tingitud asjaolust, et" - koma on paigutatud alles pärast liitu. Lihtsates ja küsitlevates lausetes ei eristata liitu komadega. Kui tegemist ei ole liiduga, vaid nimisõnaga, millel on eeltingimus, ei ole need tähele märgitud ka kirjavahemärkidega.

.

Koma sõna ees muudab tähenduse lause sees. Koma kasutada tore, siis ei ole lause kole. ٭ Koma on jama koma on rasked, rikub ära mu eesti keele hinde – reegleid on ju sada. Neid on siiski vaja. Kui on kui-lisand, ma koma pole lisand. Üht koma teist see periood õppinud. Kuid midagi meelde ei jäänud. ٭ Koma on sama tihti aga ees, nagu ...

.

viimiseks, (KOmA) mul on võimalus kasvada ja areneda veelgi. KOmA loomisel oleme lähtunud asjaolust, et enese analüüsimise teid on tõenäoliselt vähemalt sama palju kui neid, kes selle väljakutse endale esitavad. Nii võib KOMA vaadelda kui üht inspi-

.

Samas kui > koma vahele; võrreldes keskpäeval tavahoonet jahutades > rohkem kui keskpäeval tavahoonet jahutades; 1-10 > siin ja mujal lehekülgedes mõttekriips; Hästi! Annn 18. november 2015, kell 23:39 (EET) Aitäh hea ülesehitusega ja kergesti loetava artikli eest! Märkusi ...

.

Kui loetelu järel on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse mõttekriipsu. Laupäev ja pühapäev on puhkepäevad. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda. Täna rääkisime tunnis omadussõnadest ehk adjektiividest. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.

.

KOMA klahvi vajutatakse enamjaolt nimetissõrmega, kuna nii on väga mugav ja ainult siis kui nimetissõrme klahvidele: AÄÕÜ järgneb KOMA klahv, vajutatakse seda pikima sõrmega. Nii välditakse sama sõrmega kahte järiestikust vajutust.

.

Täna tuletame meelde kaks reeglit komade paneku kohta. 1. Koma ei ole vaja panna siis, kui sõnast ja kahele poole jäävad sõnad või lauseosad on demokraatlikult võrdsed.. Osakonnajuhataja ja raamatupidaja tegid aruannet. Juhataja astus tuppa ja kutsus nad koosolekule. Sinna pidid tulema ka juhataja asetäitja, halduskomisjoni esimees, töötajate …

.

Kui muidugi on tegemist loomingulise ametikohaga nagu nt disainer või kujundaja, siis võib ehk natuke vabamalt ringi käia paigutusega. Lugupidamisega lõppu ei käi koma. Muidu aga kahtlemata hea algatus. CV meeldis mulle väga 🙂. Jaana ütleb: 29 December 2011 kell 11:14

.

Eks tuuletõkke plaadil ole muidugi suurem soojapidavus, kui papil. Iseasi on muidugi, kui palju ? Ehk koma koha taga vähendab seda soojusjuhtivuse numbrit natuke. Eks on ka paksemaid tuuletõkkeplaate mille puhul saab sellest tõsisemalt rääkida. Arvan, et selle riide all mõeldakse vastavat kilet, mida reklaamitakse tuuletõkkena kasutamiseks.

.

Samas toetub speller piiratud lingvistilisele infole, vaadates reeglina korraga üksnes üht sõna ning vastava ... eksitud koma kasutamisega sidesõna kui ees: koma pannakse vaid siis, kui võrdluse teises pooles esineb verb. (2) Ei väike hiinlanna ei olegi parem , kui väike venelanna Kohtla-

.

Koma kasutada tore, siis ei ole lause kole. ٭ Koma on jama koma on rasked, rikub ära mu eesti keele hinde – reegleid on ju sada. Neid on siiski vaja. Kui on kui-lisand, ma koma pole lisand. Üht koma teist see periood õppinud. Kuid midagi meelde ei jäänud. ٭ Koma on sama tihti aga ees, nagu mina olen söökla ees. ٭

.

Põimlause osalaused. Põimlause koosneb pealausest ja ühest või mitmest kõrvallausest.. Pealause. Pealause on selline osalause, mis võib esineda ka iseseisvalt.Kõrvallause ei saa tavaliselt iseseiseva lausena esineda, vaid alistub pealausele.. Näiteks lauses Peeter oli õues, kui vihma sadama hakkas võib osalause Peeter oli õues ka üksinda esineda. Lause teine pool kui …

.

õppima, kui ka neil, kel ees riigieksamid või astumine kõrgkooli. (Õpe-tajate Leht 21.02.2003) Kui rinnastav sidesõna seob mitut sama astme kõrvallauset, siis tema ette koma ei panda. Karl ei saa korrapealt aru, kus ta viibib ja kas on hommik või õhtu. Oskan nimetada inimest, kes kiirust tõeliselt armastas ning kes teadis, miks ta seda ...

.

Samas on nii koolitusvaldkonna olulisemad institutsioonid kui mitmed uuringud juhtinud tähelepanu teatavale stagneerumisele - levinud on koostöö nö „mugavate“ kaaslastega, kellega koos koolitatakse - ning vajadustele võrgustikutöö järele. Kõik see viitab noorsootöö koolitusmaastikule kui suhteliselt

me elu on kui väravad mis ootavad eeskui kaua püsib amfetamiin veresmis on tasakaalustatud toituminekuidas šokolaadi sulatadakui vanalt esimene hammasmis petitemis on elektrivälja põhitunnusekskui kauaks valitakse presidentinflatsioon tekitab ühiskonnale vähem kahjumis on kodukord

       

 
    By Rafcorp
582
Bing Google