http://bkbelgique4.be/Siis kui koma


siis kui koma

Siis kui = siis, kui oli vaja, ei osanud tema kaasa mängida. Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu. Kui koma on nii järel, väljendatakse tegevusviisi, kui ees, siis tegevuse tagajärge. Vrd Tehke need tööd ära nii (kuidas?), et keegi ei näe. – Jooksime võidu, nii et lõpuks olid kõik higised.

.

.

.

Kui vähegi võimalik, siis jätan ma nii mõnegi asja elus koma peale. Sest koma annab võimaluse andestada, parandada, täiendada, liita. Elus on asju, mis nõuavad punkti. Aga ei tasu unustada, et miski ei ole lõplik enne, kui kõik on päriselt läbi. See on …

.

– Kui aadress on kohakäändes, siis koma ei ole: Tallinnas Sihi tänaval ~ tänavas. Kui aadressi osad on ühel real ja nimetavas käändes, siis pannakse koma: Sihi 33, Tallinn või Tallinn, Sihi 33. 2004-02-25 Tartus Supilinnas on komata. 2004-01-30

.

Isegi, kui koma taga tegusõna pole, kuid me mõistame, et seal peaks olema. Kui koma taga tegusõna pole (ega pole ka ette näha), siis koma ei panda ja on tegemist võrdlusega. On ehk nii? Kirjutasin kunagi Vilde teose põhjal uurimustöö “kui ja nagu võrdlus …”, see osutus täiesti maakondlikus plaanis võitjaks.

.

.

Aga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus. mulle meeldib see mantel nii musta kui ka valgena.

.

Koma tuleb lauselaiendi järele panna üksnes siis, kui: a) see alustab lauset või osalauset ja b) selle järel ei tule mitte öeldis, vaid mõni muu lauseliige. Seega, seminarile ta tulla ei saa. Esiteks, tal on samal ajal õppetöö, ja teiseks, ta ei jõua muidu lastele lasteaeda järele.

.

kui ühendi esimest sõna ei rõhutata, siis koma ei panda; sõnad nagu, kui, otsekui; koma pannakse, kui sõna nagu esineb tähenduses näiteks; Näiteks: Mitmed poeketid, nagu Rimi, Säästumarket ja Selver müüvad nii toitu kui ka tarbekaupu. koma ei panda võrdluse puhul; Näiteks: Riina nagu teisedki ei tahtnud valetada.

.

pika jutu kokkuvõtteks siis: kui on tegemist võrdlusega, siis "nagu" ette koma ei pane, muudel juhtudel paned "nagu" ette koma (v.a siis, kui lause algab sõnaga "nagu", siis ka koma ei pane - mitte ükski lause ei alga komaga eesti keeles:)). viimane täpsustus oli mõeldud norimissooviga kommenteerijatele.

.

Koma tuleb lauselaiendi järele panna üksnes siis, kui: a) see alustab lauset või osalauset ja b) selle järel ei tule mitte öeldis, vaid mõni muu lauseliige. Seega, seminarile ta tulla ei saa. Esiteks, tal on samal ajal õppetöö, ja teiseks, ta ei jõua muidu lastele lasteaeda järele.

.

Koma tuleb rinnastava sidendi ees kasutada siis, kui sidend 1) seisab pea- ja kõrvallause piiril: Külalistest tuntakse kaks korda rõõmu: siis, kui nad tulevad, ja siis, kui ära hakkavad minema. (Virumaa Teataja 19.08.1999) Võid kohata Hollywoodi filmistaare, kellest oled seni vaid und näinud, ja sukelduda korallsinisesse merre.

.

Ühend "juhul kui" ei vaja koma, kui sellega algav kõrvallause eelneb alistavale osalausele. Teie näites on vahetult alistav lause sõnaga "siis" algav osalause, nii et koma ei ole vajalik. 20. juuni 2005. Kuhu peaks järgmises lauses veel koma panema?

.

Täna tuletame meelde kaks reeglit komade paneku kohta. 1. Koma ei ole vaja panna siis, kui sõnast ja kahele poole jäävad sõnad või lauseosad on demokraatlikult võrdsed.. Osakonnajuhataja ja raamatupidaja tegid aruannet. Juhataja astus tuppa ja kutsus nad koosolekule. Sinna pidid tulema ka juhataja asetäitja, halduskomisjoni esimees, töötajate …

.

Koma aga oli niisama kadunud kui siis, kui ma eile kirjandit pidin kirjutama. Viimaks leidsin ta joonlaua tagant, kus ta vaikselt omaette muinasjutte luges. Ajasin Koma muinasjuttude kõrvalt oma vihikusse, sest teadagi tuleb enne töö ära teha ja alles siis lõbutseda. Siis aga läks alles pahanduseks. Esmalt sättis Koma end lause algusesse ...

.

Koma kui sümbol. Koma on kirjas ensestmõistetavalt olemas olev sümbol, nagu tilde o kohal teeb o-st õ või täpid u-l u-st ü, korrastab koma väljenduse ja aitab tagada lausete mõtteselguse. Oleme ju kirjaoskajatena kõik temaga koos kasvanud. Enamasti pole temast tüli, vaid abi. Ja seda peavad tunnistama needki, kes komareegleid ei ...

.

Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum.

.

panna koma ketti. On ju küll üks koma pisike kui köömes, kuid on siiski oma-ette tähtis töömees. Loe järgnev lugu läbi ja vaata hoolega, missuguste sõnade ees käsib koma sul lugemisel väikese peatuse teha. Lipu ja Lapu tahtsid ka ise jäätist teha, kuid neil polnud külmikut. Nad lippasid jõe äärde, et tuua jääd. Seal aga

.

Arv jagub neljaga siis, kui arv lõpeb kahe nulliga või tema kaks viimast numbrit moodustavad arvu, mis jagub neljaga. Näide. Arv 5624 jagub 4-ga, sest tema kaks viimast numbrit moodustavad arvu 24, mis jagub 4-ga. 5-ga. Arv jagub viiega siis, kui tema üheliste number on 0 või 5.

.

* Lauselühendi (seega ka lause) lõpus oleva des- või mata-vormi puhul jäetakse koma ära, kui mõtte selgus võimaldab. N: Astusin mööda tänavat omaette laulu ümisedes. * Lause alguses asetsevad des- ja mata -lühendid eraldatakse komaga …

.

Kui ime pole ime, mis ta siis on? Tere jumalime on lühenenud variant tervitusele vastamise vormelist Tere Jumala nimel.Just nõnda – sei gegrüßt in Gottes Namen – on sellele saksa vaste esitanud Anton Thor Helle oma 1732. aastal ilmunud grammatikale-sõnastikule lisatud dialoogides. Mõnes vanas tekstis on tere jumalime algupärasest järelosisest nimel …

.

Koma aeg saabub siis, kui tervitussõna järel soovime nimetada inimest või inimesi, kellele kirjutame. Koolist ehk mäletatakse, et see, keda-mida me nimetame, on üte, mis nõuab enda ette ja taha koma. Kuna pärast ütet lause ei jätku, jääb lõpukoma ära ja selle asemel pannakse taas tervitushüüumärk või mitte midagi.

.

Koma aeg saabub siis, kui tervitussõna järel soovime nimetada inimest või inimesi, kellele kirjutame. Koolist ehk mäletatakse, et see, keda-mida me nimetame, on üte, mis nõuab enda ette ja taha koma. Kuna pärast ütet lause ei jätku, jääb lõpukoma ära ja selle asemel pannakse taas tervitushüüumärk või mitte midagi.

.

Koma pannakse enamast ühendsidesõna ette. Näide: Mari tõstis käe, enne kui oli vastusele mõelda jõudnud. Kui ühendsidesõna esimest osa rõhutatakse, pannakse koma selle sõna järele. Näide: Ära tõsta kätt enne, kui oled vastusele mõelda jõudnud. Kui sidesõnadele nagu, otsekui, kui järgneb öeldis, siis pannakse sidesõna ette ...

.

Aga kui Andrus Ansip ütles: «Tule, taevas, appi!», siis ta üttekomade kohal pause ei pidanud. Samas öeldes: «Lahe, tänav suletud» võib koma kohale teha päris pika pausi, seda pikema, mida vähem lahe see tundub, et tänav on suletud.

.

eesti keele kõige sagedasem lausesisene kirjavahemärk KÕRVALLAUSE koma tuleb rinnastava sidendi ees kasutada siis, kui sidend seisab pea- ja kõrvallause piiril Külalistest tuntakse kaks korda rõõmu: kui nad tulevad, ja siis, kui ära hakkavad minema.

.

Koma et, sest, aga, kuid, siis, kui puhul (EstCORE:30001:40022) Pealkiri Koma et, sest, aga, kuid, siis, kui puhul URI [] Ülemteema Kirjutamine (EstCORE:30001) Sarnased teemad Notatsioon 30001:40022 Klassifikaator EstCORE: Klass Kooliaste Haridusaste Põhiharidus: Ainevaldkond Keel ja kirjandus: Õppeaine Eesti keel

.

eesti keele kõige sagedasem lausesisene kirjavahemärk KÕRVALLAUSE koma tuleb rinnastava sidendi ees kasutada siis, kui sidend seisab pea- ja kõrvallause piiril Külalistest tuntakse kaks korda rõõmu: kui nad tulevad, ja siis, kui ära hakkavad minema.

.

Julgustava kella kõma Valgevenes. Valgevenes elab üle üheksa miljoni inimese. Kui palju peab olema meeleavaldajaid, et see oleks olusid muutvaks jõuks? Mul on Valgevenes sõbrad. Natuke muretsen nede pärast. Klõpsin vaadata pilte, mis tehtud siis, kui viimati Minskis käisin. Kolm aastat tagasi oli see ehk.

kuidas võib aatom kaotada neutraalsusekuna kuikui palju maksab basseini ehituskui palju maksab maja soojustaminekuidas leida unistuste töömis on ilmalik võimkui kaua kestab kassil jooksuaegrohkem kui puusepp sõnadkus 0103 keyboard driverkuidas toodetakse margariini

       

 
    � By Rafcorp
376
Bing Google